Renditingimused

Rendileandja – Haagise Rent OÜ
Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu
Pool – Rendileandja või Rentnik
Leping – Poolte vahel sõlmitud Haagise rendileping, milles on fikseeritud rendile antava haagise andmed ja renditasu ning muud erikokkulepped.
Haagis – Lepingu alusel renditav haagis.

 

 • Käesolev rendileping on sõlmitud rentniku ja rendileandja vahel.
 • Rentnik on kohustatud hoolitsema haagise eest heaperemehelikult.
 • Rentnik kohustub haagist kasutama isiklikult, mitte andma seda kasutamiseks kolmandatele isikutele ilma rendileandja kirjaliku nõusolekuta.
 • Rendipäeva kestus on 24 tundi.
 • Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis on tekkinud haagise või detailide purunemise tõttu. Välja arvatud kui tegu on tehasepoolse veaga.
 • Rendileandjal on õigus rendileping ühepoolselt lõpetada kui ilmneb, et rentnik on esitanud valeandmeid või rikkunud rendilepingus toodud tingimusi.
 • Rentnik on täies ulatuses vastutav haagise eest rendiperioodi jooksul.
 • Mis tahes juhtumi (vargus, rike, purunemine, vandalism, loodusõnnetus jms) puhul on rentnik kohustatud sellest viivitamatult rendileandjat informeerima.
 • Rendisumma tasutakse kohapeal lepingu sõlmimise hetkel sularahas või arvega tasumise korral enne rendiperioodi algust. Broneerimise korral makstakse ette 10% kogu rendihinnast ning ülejäänud summa lepingu sõlmimise hetkel.
 • Rendi hinnad sisaldavad käibemaksu, liikluskindlustust ning kaskokindlustust. Omavastutus haagistel on 350€.
 • Rentnikult soovime isikuttõendava dokumendi ettenäitamist.
 • Kui haagis tagastatakse kokkulepitud ajast hiljem – tasub rentnik iga ületatud tunni eest 5€ või kuni 20€ päev.
 • Haagiste väljastamise ja tagastamise kohaks on Türi 5, Tallinn. Kokkuleppel ka muud variandid.
 • Eestist lahkumise korral on vajalik rendileandjat sellest eelnevalt teavitada ning lisada vastav märge rendilepingule.
 • Rendileandjal on õigus keelduda haagise rentimisest.
 
Scroll to Top