Kasulik teada

Enne väljasõitu kontrollida:

 • Tulede korrasolekut
 • Haakeseadme kinnitust ja korrasolekut (haagise ohutross peab olema kinnitatud auto veokonksu külge)
 • Koormaga sõites koorma kinnitust

Haagise koorma kaal ei tohi ületada haagise passis kujutatud maksimaalset kandevõimet. Haagise täismass ei tohi ületada vedukautole valmistajatehase poolt ette nähtud piiranguid.

Juhtimisõigused

 • Juhiloa B kategooria – auto koos haagisega (võib olla ka piduritega haagis kogukaaluga üle 750 kg) kui autorongi registrimass ei ületa 3500 kg ja haagise registrimass ei ületa veduki tühimassi.
 • Juhiloa C kategooria – veoste veoks ettenähtud auto koos kerghaagisega (s.o.haagis kogukaaluga kuni 750 kg) kui auto või autorongi registrimass on üle 3500 kg.
 • Juhiloa D kategooria – sõitjate veoks ette nähtud auto (üle 8 istekoha lisaks juhikohale) koos kerghaagisega .
 • Juhiloa E kategooria (s.h. BE, CE, DE) – auto koos haagisega, mille registrimass on suurem B, C või D kategooriaga lubatust.

Tavaline B-kategooria juhiluba võimaldab sõiduauto järel vedada kerghaagist, st haagist registrimassiga alla 750 kg. Kui soovite autoga vedada raskemaid haagiseid kui 750 kg, on kaks võimalust:

 • Haagise registrimass ei tohi ületada auto tühimassi ning autorongi (auto+haagis) summaarne  registrimass peab jääma alla 3500 kg. See tähendab, et  järelhaagisel  ei ole võimalik vedada teist sõiduautot või muud masinat.
 • Osaleda BE-kategooria koolitusel, mis lubab B-kategooria sõidukiga vedada (sõiduki valmistaja poolt lubatud massiga) haagist, mille täismass on kuni 3500 kg.

BE-kategooria juhtimisõigust saab omandada täiendõppe korras. Koolitusel osalemise eelduseks on B-kategooria juhiloa olemasolu. Teooriakursuse maht minimaalselt 3 tundi, sõiduõppe maht vähemalt 2 sõidutundi. Koolitus lõppeb autokoolis teoreetiliste teadmiste ja sõiduoskuse kontrolliga. Peale koolituskursuse tunnistuse väljastamist saate minna Maanteeameti liiklusregistrisse taotlema BE-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust.
BE-kategooria olemasolu meie ei kontrolli. Küll aga võib seda teha liikluspolitsei!

Oluline teada

Kirjutaks lahti ühe küsimuse, mida kliendid meile iga nädal esitavad ja mille infolõksus endiselt veel paljud järelvalveametnikud on oma tööd tehes liikluspatrullis.

Nimelt on liikluses palju Vedukautosid mille juhid omavad vastavat BE kategooria juhtimisõigust ja mille registreerimistunnistusel on O.1 lahtris lubatud piduritega haagise suurim mass näiteks 2500 kg ning haakes on haagis, mille täismass ja registrimass on 3500 kg siis enne trahvi tegemist peab järelevalveametnik (politseinik) määrama haagise tegeliku massi.

Selliselt kirjeldab seda ka kehtiv liiklusseadus:

 • § 34 lg 11 – Autorongi või masinrongi koosseisus oleva haagise tegelik mass ei tohi ületada haagise suurimat massi, mis on veduki registreerimisel määratud.
 • § 2 p 84 „tegelik mass on sõiduki mass konkreetsel ajahetkel koos juhi, sõitjate ja veosega“.

Selle nõude „Politsei raiub, et klient saab trahvi kui haagis 3500 registrimassiga ja autol lubatud 2500.“ kohta võiks klient teha PPA-le teabenõude, kuna kirjelduse järgi ei ole nõue kooskõlas kehtiva õigusega.


Uue liiklusseaduse kohaselt on võimalik lihtsustatud korras ja soodsa hinna eest taotleda kuni 4250 kg täismassiga B-kategooria autorongi juhtimisõigust. Selleks tuleb taotlejal liiklusregistri büroos edukalt sooritada sõidueksam B-kategooria autorongiga, mille täismass on suurem kui 3500 kg ning mis ei ületa 4250 kg. Autorongi koosseisu kuuluv haagis ei tohi olla kerghaagis ehk selle täismass peab olema suurem kui 750 kg. Autokooli läbimine ei ole nõutav, teooria eksamit teha ei ole vaja. Eksami eest tuleb tasuda riigilõiv.

Pärast edukat sõidueksami sooritamist väljastatakse isikule juhiluba, millele märgitakse kood 96 (juhiloa tagaküljele B-kat tähise kõrvale). See tähendab seda, et isik võib juhtida kuni 4250 kg täismassiga B-kategooria autorongi.

Ohutut liiklemist teedel!

Scroll to Top